آموزش هماهنگ کردن زیرنویس با فیلم و سریال


هماهنگ نبودن زیرنویس با فیلم معمولاً به دو صورت است:

۱- زمان نمایش زیرنویس با یک مدت زمان خاص و ثابتی با فیلم تفاوت دارد

۲- فاصله زیرنویس با فیلم ثابت نیست و پیوسته درحال تغییر است.

در این مطلب به هماهنگ کردن زیرنویس با فیلم که فقط به صورت یک تاخیر با مدت زمان ثابت باشد خواهیم پرداخت. مورد دوم بیشتر مربوط به هماهنگ نبودن اینکدینگ فیلم و فایل زیرنویس است.

دانلود اپلیکیشن اندروید الماس مووی
کانال تلگرام الماس مووی